O naszym projekcie

Europe for VET+

Głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w projektach VET realizowanych przez partnerów uczestniczących w projekcie Europa for VET +. Przede wszystkim poprawa jakości pracy zespołów projektowych i kadry zarządzającej w tych instytucjach.
Ponadto osiągniemy następujące wyniki