Dzięki ostatniemu międzynarodowemu spotkaniu na Malcie nasze Partnerstwo mogło opracować ankietę, która koncentruje się na gromadzeniu informacji na temat realizacji projektów w dziedzinie edukacji i szkoleń zawodowych (VET) - w szczególności międzynarodowych staży zawodowych. Zostanie ono wykorzystane do opracowania lepszych metod przygotowania uczestników i organizacji zaangażowanych w goszczenie stażystów. Zapraszamy wszystkie osoby, które brały udział w mobilności zawodowej do udziału w naszej ankiecie, Która jest dostępna popolsku i po angielsku. Wyniki zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej po zakończeniu części badawczej naszego projektu (na początku 2020 roku). Ankieta jest anonimowa i nie są zbierane żadne dane osobowe.