Podczas naszego 3. międzynarodowego spotkania we Wrocławiu (04-05.07.2019) mieliśmy okazję sfinalizować harmonogram przygotowania Kompendium oraz przygotować projekty programów stażowych dla 3 zawodów - techników budownictwa, techników logistyki i techników mechatroników. Programy te zostaną teraz udoskonalone przez wszystkich partnerów i podczas naszego kolejnego spotkania w Hiszpanii (09-10.10.2019) będziemy je finalizować. Podczas naszego spotkania mieliśmy okazję omówić przyszłe plany w projekcie, ustalić nowe procedury i co najważniejsze odwiedzić 2 znakomite firmy: Robert Bosch Sp. z o.o i Collins Aerospace. Informacje zwrotne od ich pracowników i menedżerów z pewnością usprawnią nasze procedury hostingu i wysyłania w projektach VET!