Podczas międzynarodowego spotkania na Malcie (12-14.02.2019) odwiedziliśmy 2 firmy (Centrum LSF, Triq San Alwigi, L-Imsida, Malta, Dold International, Bulebel Industrial Park, Zejtun, Malta), omówiliśmy kwestie związane z przygotowaniem Kompendium oraz sfinalizowaliśmy badanie kwestionariuszowe.