Informacje

0
Dotychczasowe spotkania międzynarodowe
0
Dobre praktyki zebrane do tej pory
0
Dotychczas przeprowadzone ankiety.

Spotkanie we Wrocławiu

Podczas naszego 3. międzynarodowego spotkania we Wrocławiu (04-05.07.2019) mieliśmy okazję sfinalizować harmonogram przygotowania Kompendium oraz przygotować projekty programów stażowych dla 3 zawodów - techników budownictwa, techników logistyki i techników mechatroników. Programy te zostaną teraz udoskonalone przez wszystkich partnerów i podczas naszego kolejnego spotkania w Hiszpanii (09-10.10.2019) będziemy je finalizować. Podczas naszego

Ankieta

Dzięki ostatniemu międzynarodowemu spotkaniu na Malcie nasze Partnerstwo mogło opracować ankietę, która koncentruje się na gromadzeniu informacji na temat realizacji projektów w dziedzinie edukacji i szkoleń zawodowych (VET) - w szczególności międzynarodowych staży zawodowych. Zostanie ono wykorzystane do opracowania lepszych metod przygotowania uczestników i organizacji zaangażowanych w goszczenie stażystów. Zapraszamy wszystkie osoby, które brały udział w mobilności zawodowej do udziału w naszych projektach.

Spotkanie międzynarodowe na Malcie

Podczas międzynarodowego spotkania na Malcie (12-14.02.2019) odwiedziliśmy 2 firmy (Centrum LSF, Triq San Alwigi, L-Imsida, Malta, Dold International, Bulebel Industrial Park, Zejtun, Malta), omówiliśmy kwestie związane z przygotowaniem Kompendium oraz sfinalizowaliśmy badanie kwestionariuszowe.