Partnerzy

Partnerstwo w Europe for VET+

Każdy z partnerów został wybrany ze względu na swoje unikalne doświadczenie w sektorze VET. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat każdej z organizacji.

Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku

Lider projektu

Nasza szkoła zatrudnia prawie 70 nauczycieli i uczy się w niej blisko 500 uczniów

W naszej szkole kształcimy na kierunkach: technik budownictwa, technik logistyk, technik energii odnawialnej, technik pracy biurowej, technik spedytor (nowy kierunek od tego roku) oraz podstawowa szkoła zawodowa o specjalności tynkarz, monter suchej zabudowy, tapicer.

ZSP nr 1 w Kłodzku od 2015 roku skutecznie realizuje projekty w ramach programu Erasmus+ KA102 w sektorze VET. Do tej pory udało nam się z powodzeniem zrealizować trzy projekty (obecnie realizujemy czwarty - mobilność zakończona w czerwcu 2019 r.). Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w sektorze VET postanowiliśmy uruchomić strategiczne partnerstwo służące rozwojowi jakości w sektorze VET - Europa for VET+.

Nasza strona

Lotnicze Zaklady Naukowe

Partner z Polski

Lotnicze Zakłady Naukowe (LZN) to zespół szkół, w skład którego wchodzi technikum i szkoła zawodowa. Kształcimy młodych ludzi w zawodach: mechatronik, mechanik, mechanik lotniczy, obsługa lotnisk, logistyka i obsługa portów i terminali, operator obrabiarek typu CNC, monter mechatronik.

Jesteśmy konkurencyjni na rynku edukacyjnym Wrocławia, ponieważ zainteresowanie młodych ludzi skupia się na możliwości zdobycia atrakcyjnych kwalifikacji, które jesteśmy w stanie zapewnić. Wysoki poziom profesjonalnego wyposażenia jest gwarantowany przez ciągłe doskonalenie niezbędnego profesjonalnego wyposażenia zawodowego. Silnie współpracujemy z najlepszymi firmami w naszym regionie. Klasa technik mechanik / mechanik lotniczy objęte są patronatem UTC AEROSPACE SYSTEMS. Firma BOSCH objęła patronat nad klasą technika mechatronika.

Od pięciu lat aktywnie uczestniczymy również w programie Erasmus +, realizując zagraniczne staże zawodowe dla naszych studentów. Poprzez te projekty staramy się lepiej przygotować młodych ludzi do startupów zawodowych w dynamicznie rozwijających się sektorach specjalistycznych (logistyka, mechatronika). Udział w tych projektach umożliwia naszym studentom zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności zawodowych, rozwój umiejętności językowych, umiejętności interpersonalnych, samodzielności uczenia się oraz mobilności w obcym kraju. Dzięki tym projektom nasi studenci wyjechali do Włoch, Hiszpanii i na Maltę i odbyli tam z powodzeniem miesięczne praktyki zawodowe.

Nasza strona

Mundus

Partner z Hiszpanii

Stowarzyszenie Mundus jest organizacją non-profit założoną w 2013 roku w Hiszpanii. Obecnie posiada biura w Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Gironie i Saragossie. Celem Mundusu jest promowanie międzykulturowego uczenia się, wolontariatu i edukacji nieformalnej.

Misją organizacji jest przygotowanie młodych ludzi do skutecznego stawiania czoła wyzwaniom współczesnego społeczeństwa poprzez wzmacnianie ich pozycji poprzez międzynarodowe doświadczenia edukacyjne.

Główne działania Mundus polegają na zarządzaniu międzynarodowymi projektami w zakresie szkoleń i mobilności, takimi jak staże, wolontariat, wymiany młodzieży i kursy szkoleniowe.

Mundus ma duże doświadczenie w projektach mobilności i wysłał ponad 400 wolontariuszy EVS (Wolontariat Europejski) oraz 500 uczestników wymian młodzieżowych i kursów szkoleniowych w ponad 36 krajach.

W tym samym czasie Mundus gości co roku w Hiszpanii ponad 500 studentów. Mundus współpracuje z siecią firm w Aragonii i Katalonii, które są zaangażowane we wspieranie praktycznej nauki młodych Europejczyków. Sieć ta obejmuje firmy ze wszystkich dziedzin zawodowych, dzięki czemu możliwość ta jest dostępna dla jak największej liczby studentów.

Nasza strona

IFOM (Instytut ds. Szkolenia, Zatrudnienia i Mobilności Kształcenia)

Partner z Włoch

IFOM jest ośrodkiem kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), który mocno wierzy w programy uczenia się w miejscu pracy, mobilnego uczenia się, praktyk i szkoleń zawodowych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i europejskim oraz wspiera je.

Naszym celem jest wspieranie poprawy jakości i doskonałości w kształceniu i szkoleniu przy jednoczesnym zwiększaniu szans na zatrudnienie, koncentrując się zwłaszcza na tych, którzy mają mniejsze szanse na znalezienie pracy. Wykorzystujemy szkolenia i mobilność jako narzędzia zwiększające szanse na zatrudnienie i zmniejszające różnice w umiejętnościach między kształceniem a rynkiem pracy.

IFOM jest aktywny zarówno na szczeblu regionalnym, jak i międzynarodowym, gdzie współpracuje z organizacjami o podobnych poglądach w celu zwiększenia szans na zatrudnienie młodzieży oraz poprawy jakości kształcenia i szkolenia poprzez opracowywanie innowacyjnych ścieżek i metod uczenia się oraz wdrażanie programów mobilności edukacyjnej. IFOM współpracuje w szczególności z organizacją non-profit YouNet, z którą opracowuje projekty mobilności edukacyjnej w ramach programów europejskich, takich jak Erasmus+ i Europejski Fundusz Społeczny.

IFOM ustanawia programy praktyk i staży skupiające się w szczególności na młodych ludziach nieuczestniczących w kształceniu, zatrudnieniu lub szkoleniu (NEET) oraz na studentach zawodowych. Organizujemy wysokiej jakości i dostosowane do potrzeb praktyki zawodowe dla swoich studentów, studentów innych włoskich i europejskich instytucji oraz dla studentów NEET.
IFOM wspiera Europejski Sojusz na rzecz Praktyki Zawodowej w jego misji promowania programów i inicjatyw dotyczących praktyk zawodowych w całej Europie.

Nasza strona

ImproveAway

Partner z Malty

ImproveAway jest organizacją non profit, a naszym celem jest promowanie, zachęcanie i ułatwianie zrównoważonego rozwoju zawodowego i osobistego. Poprzez nasze działania i zaangażowanie w różne projekty chcemy pomóc w tworzeniu lepszej przyszłości poprzez edukację i szkolenia, przyczyniając się jednocześnie do integracji i spójności społecznej.

Organizacja pomaga uczestnikom swoich projektów zwiększyć ich szanse na zatrudnienie, dając im możliwość rozwoju umiejętności, zdobycia cennego i konkurencyjnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego, zachęcając ich do nauki i doskonalenia swoich umiejętności. Aby to osiągnąć, ImproveAway angażuje się w szereg lokalnych i międzynarodowych projektów, takich jak m.in. staże zawodowe, wolontariat, międzynarodowe programy wymiany młodzieży, a jednocześnie utrzymuje jako priorytet najwyższy poziom profesjonalizmu, jakości świadczonych usług oraz satysfakcji uczestników i wszystkich zaangażowanych we współpracę stron.  Jesteśmy w stanie to zrobić dzięki naszemu niesamowitemu zespołowi oddanych, pełnych pasji, zaradnych i zmotywowanych ludzi z różnych środowisk, którzy wnoszą do organizacji różnorodność i wyjątkowość.

ImproveAway jest zarejestrowany w Biurze Komisarza ds. Organizacji Wolontariackich na Malcie na mocy ustawy o organizacjach wolontariackich.

Nasza strona